Oplysninger om Claus Hansen MULE

Claus Hansen Mule var ældste søn af købmand Hans Mule Odense og må sandsynligvis have overtaget forretningen efter sin far. I Trap bd. 12 side 88 benævntes "Claus Mulesgård"som en perle blandt de gamle huse i Odense. Den ligger på Overgade 28, hjørnet af Overstræde med port ud til Overstræde. Er en malerisk bindingsværkbygning ligesom de omgivende huse. Han døde som nævnt tidligst 1640 og der foreligger ingen data om hans efterkommere, Men som der står i Trap side l09 var perioden 1536-1658 en blomstringstid for erhvervslivet i Odense både håndværkere og købmændene havde egne skibe i søen og drev udenrigshandel bl. a. med stude. Adelen byggede store huse i byen og købmændene gjorde ligeså og var stenrige. Det var også tilfældet for storkøbmands-slægten Mule. Først under Chr. lV gik det tilbage p.g.a. svenskekrigene og Odense var besat af Karl Gustafs tropper et helt år til 1659. Det gik også ud over mange andre byer både på Fyen og Sjælland. Jeg kan nævne Køge hvor Muler havde stor indflydelse i 16- og 1700 tallet, men det har blot ikke været muligt at finde ud af hvor de kom fra. Trap bind 12 side 88-323
 
Karen Klausdatter Mule var måske en datter af ovennævnte, og blev gift med Præst Mikkel Hansen Nr. Broby på Fyn. Hun døde 1663. Præstefamilien i Nr. Broby er meget interessant, men der er huller i slægten og hvornår de kom til Broby kan ikke stedfæstes nøjagtigt. Der er beskrevet en datter-søn af Karen og Mikkel Hansen Mikkel Andersen Mule død 1790. se Hans Mule Mikkelsen, en søn som døde ugift.

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018