Oplysninger om Hans Mule MIKKELSEN

Han var født i Nr. Broby Præstegård og søn af Magister og da værende præst Mikkel Hansen Mule. Han var udgået fra slægtens skole i Odense og deponerede ( fik opbevaret) i 1667 sin studentereksamen ved Universitetet. Tog på en længere studierejse og blev efter en didputats i 1676 Lic. med. Derimod tog han mærkelig nok ikke Doktorgraden, 1677 udnæcntes han til Professor i det filosofiske Fakultet med oprykningsret også i det medicinske. 1690 blev han Assessor i Konsistorium, og 1701 trådte han efter Holger Jacobæus
s død ind i normeret i det medicinske Fakultet og blev efter V.Worms død 1704 dets Primarius og Decanus perpetuus ligesom samtidig Universitetsrektor. Men hverken som lærer eller Videnskabsmand havde han nogen videre betydning, hvorimod han synes at have været en skattet praktiserende læge. Under Pestepidemien 1711 indtog han som Medicinalvæsenets chef en fremskudt plads og varetog sibe besværlige pligter i og uden for Sundhedskommissionen med megen Nidkjærhed og Uforfærdethed. I nov. 1712 døde han ugift. Hans far giftede sig anden g. se rin 675 og 887 hvorefter slægten gik videre med en datter-søn Mikkel Andersen Mule død 1790. Se Ulrik,Christian,Mule, 1775-1860 født på Nr. Broby Præstegård, søn af Provst Johannes Mule og Margrethe Kirstine f. Melbye, og som i 1843 skrev om Pesten i København.

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018