Oplysninger om Erik MULE

Erik Mule blev student 1686, studerede 1687-90 udenlands bl. a. i Leiden. 1691 blev han af sin stedfader, der var professor ved Odense Gymnasium, adjungteret i dennes andet embede som Rektor ved skolen.. 1693 Konrektor, og tog 1696 Magistergraden, designeredes 1700 til Professor ved Gymnasiet og succederede 1711 sin Stedfader Professor Elias Naur som Professor i Græsk. 1726 fik han titel af Assessor i Højesteret. I 1739 mistede han synet, og til sin død 30 jan 1751 måtte Erik Mule lade sit embede bestyre af vikarer. Han var en velbegavet mand, der ikke alene var hjemme i de gamle sprog, men også i lovkyndighed, hvorfor man antog, at han med sit gode hoved kunne have gjort karriere i Statens tjeneste, om han havde villet. Men han foretrak at beholde sin frihed i en mere tilbagetrukken stilling, og ærgjerrighed fristede ham ikke, ligesom han var meget forskellig fra andre mennesker, og i det hele taget havde sine egne meninger i religiøse og andre sager. Hans Vid var nok som bekendt. Endnu lever hans navn i Odense "Mulernes Legatskole", den nuværende form for de såkaldte keteketiske skoler, der ved flere Mulers omsorg oprettedes i henhold til testamentarik bestemmelse af hans fætter Rasmus Mule død 1720, og hvis grundfond såvel Erik Mule som hans søster Anna, Professor Bircherods enke forøgede med en del bøndergårde.

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018