Oplysninger om Anna Mogensdatter MULE

Anna (Anne) Mogensdatter Mule var søster til Professor Erik Mule rin nr. 884 og begge skrev sig ind Odenses historie ved at skænke deres gårde til Mulernes Legatskole.
 
Kongen Christoffer lll af Bajern 1440-1448 gav som omtalt under Christian Mule rin 878 Adelspatent til Muleslægten i Odense. Han efterfulgtes af Christian l 1448-1481 Kong Hans regerede 1481-1513 og har sin gravplade i St. Knuds Kirke i Odense, men først gravsat i Gråbrødreklostret. Han betragtes som den sidste middelalderkonge, hvis man regner reformationens start i 1517- Christian ll 1513-1523 blev udnyttet af de gejstlige og de adelige og havnede som fange på Sønderborg slot og derefter på Kalundborg slot. Han efterfulgtes af Frederik l -1523-1533 og derefter af Christian lll -1534-1559 og efter meget urolige tider stadfæstede Chr. lll 1537 Odenses privilegier. Herefter trivedes erhverslivet og storkøbmænd af Mulerne blev rige og købte omliggende gårde. Middelalderens Muler er iøvrigt beskrevet under Rasmus Rasmussen Mule rin. 859 ligesom en oversigt om stiftelsen af Mulernes Legatskole og de testamentariske gaver givet af ovenfor nævnte gårdbesiddere. note omtaler danske konger efter middelalderen.

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018