Oplysninger om Anna Kathrine Johansdatter DORSCHEUS

Som enke efter sognepræst Mikkel Clausen Mule Nr. Broby død 1743 erhvervede hun "Pilegård" der ligger lidt. øst for V.Åby. Var tidligere en hovedgård omkring 1600 på 64 tdr. hartk 64 ha. Hovedbygningen er den sydlige fløj i et firfløjet anlæg, medens de andre fløje er nyere økonomi og avlsbygninger med portindkørsel i nordfløjen, som ligger tæt ved Fåborg landevej. Stuehuset er en langstrakt bindingsværks-længe, antagelig fra 1700 tallet, i eet stokværk med halvvalmede gavle og et bredere midterparti i to stokværk med valmtag. se billede i trap bd. 13 side 728-29 Anna Kathrine købte gården på auktion Efter hendes død 1746 kom Pilegård til hendes dattersøn Mikkel Andersen Mule. Ved hans død 1790 var gården på 17 tdr. hartk. og kom igen på auktion og solgtes for 8600 rdl..

Siderne er lavet den 11-apr-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018